Ministerie Binnenlandse Zaken: “Wet maakt pas betrouwbaarder”

In een ingezonden brief reageert een persvoorlichter van het ministerie van Binnenlandse Zaken op het eerdere opiniestuk Iedereen wordt een potentiele terrorist in ED:

Het artikel […] bevat feitelijke onjuistheden. Zowel de gezichtsopname, die sinds augustus 2006 in de reisdocumenten zit, als de vingerafdrukken, die sinds juni worden opgenomen, zijn voorgeschreven door een Europese verordening. Het (belangrijkste) motief voor het opnemen van deze gegevens in een centrale databank is niet […] bestrijding van identiteitsfraude en internationaal terrorisme, maar het betrouwbaarder maken van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. […] Dit wekt de indruk dat politie en justitie kunnen grasduinen in deze centrale reisdocumentenadministratie. Ook dit is niet juist. Volgens het wijzigingsvoorstel Paspoortwet, dat nu voorligt in de Tweede Kamer, kunnen politie en justitie onder wettelijk omschreven omstandigheden een opgegeven identiteit van een persoon op juistheid verifieren in de reisdocumentenadministratie. Dat is nu ook al zo.

Daarnaast is er, uitsluitend voor de officier van justitie, de mogelijkheid om met gebruikmaking van de centrale reisdocumentenadministratie de identiteit van een persoon te achterhalen. De gevallen waarin dit mogelijk is, zijn in het wetsvoorstel strikt omschreven, namelijk identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden in het kader van de strafrechttoepassing, of in het belang van een strafrechtelijk onderzoek bij de zwaardere misdrijven. Ook in die gevallen kan echter niet uitsluitend op vingerafdrukken worden gezocht. De officier van justitie dient aan de minister van Binnenlandse Zaken, als beheerder van de centrale reisdocumentenadministratie, een combinatie van identificerende gegevens over een persoon te overhandigen. De minister gaat vervolgens na of daar een persoon met die gegevens in voorkomt. Het is dus niet mogelijk in de online raadpleegbare reisdocumentenadministratie een naam bij een aangetroffen vingerafdruk te zoeken.

Op basis van het wetsvoorstel zal een uitzondering worden opgenomen voor het opnemen van vingerafdrukken in reisdocumenten van kinderen. In Europa is nog discussie over de leeftijd (6 of 12 jaar) waarop bij kinderen een vingerafdruk moet worden afgenomen.