Beleid ontbreekt bij laptopcontroles Schiphol

Er blijkt bijzonder weinig geregeld te zijn rond de controles van laptops op Schiphol.

In het artikel Beleid ontbreekt bij laptopcontroles Schiphol op Webwereld van Brenno de Winter:

Er is niets geregeld voor het doorzoeken van laptops op Schiphol. Beleid, procedures, richtlijnen ontbreken. De invoering ging zelfs zonder overleg gepaard. […] Dat blijkt uit een antwoord van het Ministerie van Defensie op een wob-verzoek […].

Ruim zes weken later moet het Ministerie erkennen dat er niets op papier staat. "Naar aanleiding van uw verzoek zijn geen documenten aangetroffen die specifiek betrekking hebben op het doorzoeken van laptops" […].

[…] "Als we bij de in beslag genomen goederen gegevensdragers aantreffen die beveiligd zijn met codes of wachtwoorden hoeft de verdacht […] niet mee te werken door die codes of wachtwoorden te geven", stelde een woordvoerder [van de marechaussee]. "De gegevensdrager kan wel verder onderzocht worden, met of zonder medewerking van de eigenaar/houder." Wel wijst hij op de mogelijkheid dat een verdachte kan worden vastgehouden ten behoeve van een onderzoek.