Vingerafdrukken zeker nog jaar in databank

Afbeelding: My fingerprint van Diego Sevillia Ruiz | Licentie: CC BY-NC

Minister Donner schrijft aan gemeenten dat het beveilingsbedrijf Fox-IT gaat onderzoeken hoe de vingerafdrukken in de databases van de gemeenten het beste verwijderd kunnen worden.

Uit het artikel Vingerafdrukken nog jaar in databases in Webwereld:

Minister Donner schrijft aan de gemeenten dat hij het “niet voldoende” vindt om de vingerafdrukken te wissen “met de standaard verwijderfunctionaliteit”. Het beveiligingsbedrijf Fox-IT moet in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken op jacht naar alle mogelijke sporen die zijn achtergelaten bij de opslag van vingerafdrukken in gemeentelijke databases.

Daarbij gaat het om sporen die zijn achtergebleven in onder meer logbestanden en buffers. Fox-IT zal na dat onderzoek het ministerie adviseren over de beste manier om alle sporen te vernietigen. Daarna moeten er nog tests volgen om na te gaan of alle sporen inderdaad zijn gewist.

Gemeenten moeten bij nieuwe paspoortaanvragen van burgers nog steeds vingerafdrukken opvragen, die in de komende maanden ook nog steeds worden opgeslagen. Pas over enkele maanden is de gebruikte apparatuur zodanig aangepast dat die nieuwe vingerafdrukken na de uitgifte van het paspoort kunnen worden gewist. Dat is dan een tussenoplossing, in afwachting van de uitkomsten van Fox-IT.

De brief vande minister aan de Tweede Kamer is inmiddels ook gepubliceerd.