Rotterdamse proef met elektronisch medicatiedossier draait niet

Een groep apothekers en een ziekenhuis deden een proef met het EPD. Zij moesten concluderen dat de techniek niet betrouwbaar genoeg is om er goed mee te kunnen werken.

In het NRC een artikel met als ondertitel Rotterdamse proef met elektronisch medicatiedossier draait niet"

Een groep apothekers en een ziekenhuis wilden experimenteren met het digitale patiëntendossier. Om medicijngegevens uit te wisselen. Maar de techniek hapert. Nog steeds.

Oktober vorig jaar presenteerde Rotterdam de oplossing. Het Sint Franciscus Gasthuis, juichte het ziekenhuis in een persbericht, heeft als eerste ziekenhuis in Nederland het elektronisch medicatiedossier getest. De ziekenhuisapotheek kon voortaan via een landelijk netwerk bij apotheken uit de regio patiëntendossiers opvragen en zien welke medicijnen aan de patiënt waren voorgeschreven. Om alvast te oefenen met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Maar veertien maanden later, in december 2008, is de plastic zak nog steeds een beproefde methode. Met apotheken uit de buurt wisselt het ziekenhuis nog geen medicijngegevens uit. De verbinding bleek nog onvoldoende in orde. De medicijninformatie was verhaspeld. Sommige zinnen waren niet leesbaar. En de dosering ontbrak. […]

[…] Maar daar komt weinig van terecht zolang de techniek het laat afweten. En dat betekent, zeggen de experimenterende apothekers, dat invoering in 2009 „onhaalbaar” is.

Van de drie grote leveranciers die samen zo’n 1.800 apotheken van datasystemen voorzien, is er pas één in staat de verbinding te leggen met het landelijk netwerk. Maar van die leverancier werkt nog niet alle software. Een ander verwacht eind volgend jaar zover te zijn. En de derde maakt nu aanstalten om met de aansluiting te beginnen. Ook lopen de experimenterende apothekers aan tegen „tenenkrommende rompslomp” met de toegangspas. […] Het aanvragen van een pas duurt lang en het gebruik is omslachtig. Een apotheker die in twee vestigingen werkt, heeft twee passen nodig. Een assistente die baliedienst heeft en tegelijk achterin de apotheek werkt, moet voordurend in- en uitloggen. […]

Haperende techniek is struikelblok nummer één in de proef, beaamt Beatrijs Willems van apothekersorganisatie KNMP. Dat ervaren ook de twee andere proefregio’s, Amsterdam en Harderwijk, die medicijngegevens uitwisselen. Alleen het ziekenhuis in Harderwijk is erin geslaagd dossiers via het netwerk uit te wisselen met drie apotheken uit de buurt. […] Er zijn, zegt Beatrijs Willems, „onduidelijkheden over privacy en de verantwoordelijkheid voor de gegevens in het dossier”. Ook is de meerwaarde van het elektronisch medicatiedossier beperkt, zegt ze. […]

Al zouden behandelaars medische dossiers willen uitwisselen, dan kunnen ze dat nu niet. Het netwerk is buiten gebruik. Er is tijd nodig om „zorgvuldig” de 330.000 bezwaren te verwerken van mensen die niet willen dat hun patiëntgegevens via het landelijk elektronisch patiëntendossier beschikbaar komen.