BSN als BTW wel zo efficiënt

Afbeelding: Belastingdienst van mystic_mabel | Licentie: CC BY-SA

Het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) als BTW-nummer voor kleine zelfstandigen is gekozen omdat twee verschillende nummers minder efficient zouden zijn.

In antwoord op kamervragen schrijft staatssecretaris Weekers (Financiën):

Persoonsnummers moeten alleen gebruikt worden wanneer dat nodig is. Als een overheidsorgaan een dienst kan leveren zonder dat het nodig is om gegevens van de persoon vast te leggen of te raadplegen, dan is het niet nodig om een persoonsnummer (in casu het BSN) bij deze transactie te betrekken.

[…]

Bij de behandeling [van de wet] is uitdrukkelijk de mogelijkheid aan de orde geweest om voor eenmanszaken andere nummers toe te wijzen. Hierbij zijn de privacyaspecten afgewogen tegen de kostenaspecten en efficiëntie voor de uitvoering en handhaving van de regelgeving. Dit heeft niet geleid tot een wijziging inzake het gebruik van het btw-identificatienummer.

[…]

Gezien het neutrale karakter van het destijds geldende sofinummer is voor dit nummer gekozen. Het nummer bevat namelijk geen persoonskenmerken en er kan geen andere informatie omtrent de betrokkene uit worden afgeleid. Het BSN voldoet aan dezelfde kenmerken en dus zal de afweging niet anders zijn.

Het verstrekken van een btw-identificatienummer aan zelfstandige ondernemers waarin niet het BSN herkenbaar aanwezig is, heeft tot gevolg dat voor één en dezelfde persoon in de registratie en ondersteunende systemen bij overheidsorganen twee verschillende registratienummers worden gehanteerd.

Voor de ondernemer zal deze omschakeling ook extra administratieve lasten veroorzaken aangezien hij allerlei aanpassingen moet verrichten in de eigen administratie en zijn afnemers moet informeren over een nieuw nummer. Voorts zal omschakeling naar een ander systeem de overheid ook veel tijd en geld kosten. Daarnaast zal het parallelle gebruik van twee registratienummers beduidend minder efficiënt zijn en de overheid hinderen in de dienstverlening en handhavingsactiviteiten.