Stijging aantal DNA profielen in databank

schermafdruk uit NFI Jaarverslag 2010

Het aantal DNA-profielen van personen in de DNA-databank groeide met 16.475 van 92.324 tot 108.799. Van deze 16.475 personen zijn er 567 als verdachte opgenomen en 15.908 als veroordeelde.

In het Jaarverslag 2010 Nederlandse DNA-databank voor strafzaken van het Nederlands Forensisch Instituut:

Het aantal DNA-profielen van personen in de DNA-databank groeide met 16.475 van 92.324 tot 108.799. Van deze 16.475 personen zijn er 567 als verdachte opgenomen en 15.908 als veroordeelde. Het aantal in de DNA-databank opgenomen veroordeelden is in 2010 met 15.908 iets lager dan in 2009. Dit terwijl juist een stijging was verwacht, omdat de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden vanaf 1 mei 2010 geldt voor alle delicten waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Vertraging in de bemonstering van de nieuwe categorie veroordeelden is de oorzaak van het uitblijven van de verwachte stijging. In 2010 werden 1.153 DNA-profielen van personen uit de DNA-databank verwijderd. Bijvoorbeeld omdat een persoon niet langer als verdachte of veroordeelde kon worden aangemerkt, of omdat één persoon meerdere malen was bemonsterd. Het totaal van alle ooit verwijderde DNA-profielen van personen komt daarmee op 5.483. Het aantal DNA-profielen van sporen in de DNA-databank groeide in 2010 met 3.716 van 40.956 tot 44.672.

In het verslagjaar werden 2.564 sporen uit de DNA-databank verwijderd omdat het OM de beheerder van de DNA-databank meldde dat de bijbehorende zaak was afgedaan. Het totaal van alle sporen die uit de DNA- databank verwijderd zijn, komt hiermee op 10.618. Van de 44.672 spoorprofielen die in de DNA-databank aanwezig zijn, is 29% (12.935) al via matches gekoppeld aan personen en hierover is gerapporteerd. Deze sporen zullen uit de DNA-databank worden verwijderd, na ontvangst van een kennisgeving van het OM dat de betreffende zaak is afgedaan.

Het aantal personen dat als minderjarige in de DNA-databank is opgenomen groeide in 2010 met 2.309 van 12.491 tot 14.800. Het totale percentage minderjarigen dat is opgenomen wijkt niet significant af van dat van 2009 (13,0% t.o.v. 12,9%).

Naast DNA-profielen van het NFI en het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO) van de Universiteit Leiden, ontving de databank in 2010 ook enkele tientallen DNA-profielen van BaseClear (het DNA-laboratorium van Verilabs) en DNalysis (het DNA-laboratorium van The Maastricht Forensic Institute).

Nederland wisselde al DNA-profielen uit met Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Luxemburg, Slovenië, Finland en Frankrijk. In 2010 ging ons land ook profielen uitwisselen met Bulgarije (op 8 april) en Slowakije (op 26 november). […]

Te zien valt dat Nederland naar de meeste landen waarmee het in 2009 ook al DNA-profielen uitwisselde ongeveer 23.200 DNA-profielen van sporen en personen verstuurde. Dit zijn alle nieuwe en gewijzigde DNA-profielen van sporen en personen die in 2010 aan de DNA-databank zijn toegevoegd en die voldoen aan de ‘Prüm Inclusion Rules’.