Nederland is nog niet klaar voor EPD

Het EPD is nog niet in een stadium dat dit grootschalig ingezet kan worden, schrijven twee medewerkers van een ziekenhuis.

Prof. dr. Bart Berden (lid Raad van Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg) en Ir. Hans Candel (manager Informatisering & Automatisering in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg) schrijven in het opiniestuk Nederland is nog niet klaar voor EPD in het NRC Handelsblad:

[…] Hoe lovenswaardig dit streven ook is, uitvoerbaar is het beslist niet. Twee recente pilots bevestigen dit. Wij pleiten voor een realistisch scenario met een looptijd van ten minste vijf jaar.

In de aankondigingbrief staat dat het LEPD het maken van fouten moet voorkomen. De brief gaat echter niet in op de complexiteit van dit voornemen, noch wordt een meer concreet moment genoemd waarop het LEPD ingevoerd moet zijn, dan ‘eind 2009’. Vreemd, want aan de betrokken zorgverleners heeft de minister via de Tweede Kamer laten weten dat hij het LEPD al op 1 september 2009 werkend wenst te hebben. Dat schept verwarring. De invoering van het LEPD klinkt simpel, maar dat is het beslist niet. Er zijn in Nederland ruim 8000 huisartsen, circa 100 ziekenhuizen, bijna 2000 apotheken en bijna 1500 verloskundigenpraktijken. Momenteel gebruiken zij zeer verschillende elektronische informatiesystemen, elektronische dossiers, datacommunicatie netwerken en protocollen. […] Twee recente pilots in Winterswijk en Rotterdam […] toonden onoverkomelijke technische problemen, naast onduidelijkheid over privacy en aansprakelijkheid. Dit neemt niet weg dat het LEPD alom als zinvol wordt gezien. Het dient de veiligheid en maakt de zorg efficiënter en vriendelijker voor de patiënt. […]

Ook blijkt dat het ontwikkelen en invoeren van een LEPD veel tijd kost, ten minste vijf jaar. Het overwinnen van technische problemen blijkt steeds lastiger dan gedacht. Ook de aanname dat geld wordt bespaard, komt voorlopig niet uit. In Engeland zou het LEPD op zijn vroegst in 2014, het jaar van oplevering, 1,4 miljard euro moeten besparen. In Nederland gaat de uitrol in de proefregio’s erg moeizaam, zowel functioneel als technisch. […]

Samenvattend is de sympathieke ambitie voor 2009 van VWS irreëel. Vijf jaar is een veel realistischer termijn en haalbaar mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Landelijke coördinatie is gewenst waarbij VWS opdrachtgever is. Ook moet er voor een landelijke aannemer worden gekozen die, voorzien van adequate bevoegdheden en budget, de technische, functionele en beveiligingseisen oplost. Uiteraard in overleg met het veld.