Vaker internetconsultatie, maar niet altijd

Afbeelding: good evening ladies and gentlemans van Guilherme Jófili | Licentie: CC BY

Internetconsultaties zullen in de toekomst vaker worden ingezet in het proces dat aan een wetsvoorstel voorafgaat. Op 105 consultaties in de afgelopen anderhalf jaar zijn bijna 5.000 reacties ontvangen. In een persbericht op rijksoverheid.nl schrijft het kabinet:

Het kabinet heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie besloten internetconsultatie vaker in te zetten bij de voorbereiding van wet- en regelgeving, maar niet in alle gevallen. Het blijkt vooral effectief bij wet- en regelgeving die veel verandering brengt in de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen of die grote gevolgen heeft voor de uitvoeringspraktijk.

Sinds de start van het experiment zijn 105 voorstellen voor consultatie aangeboden via de website www.internetconsultatie.nl. In de afgelopen twee jaar is de website ruim 497.000 keer bezocht door in totaal circa 181.800 bezoekers, die gemiddeld 22,5 minuut op de site bleven. Ongeveer een vijfde deel van deze bezoekers heeft vaker dan één keer de website bezocht. Het totaal aantal ontvangen reacties op de geconsulteerde voorstellen is 4.993. Uit de evaluatie blijkt verder dat driekwart van de bezoekers positief oordeelt over de begrijpelijkheid van de in de consultatie aangeboden informatie. Zij waarderen de helderheid, de overzichtelijkheid, de duidelijkheid, de beknoptheid en de eenduidigheid van de samenvatting en de uitleg.