Teeven: “Bewaarplicht zelf geen privacyschending”

Afbeelding: Fred Teeven (VVD) van Jos van Zetten | Licentie: CC BY

Staatssecretaris Teeven ziet het probleem van de bewaarplicht niet zo: het langdurig opslaan van al gegevens is helemaal geen inbreuk op de privacy.

In het artikel Teeven: “Bewaarplicht zelf geen privacyschending” van Bits of Freedom, naar aanleiding van de behandeling van de reparatiewet die de bewaartermijn van de bewaarplicht moet terugbrengen:

[…] De belangrijkste vraag was natuurlijk: gaat de twee jaar geleden beloofde inkorting van de bewaartermijn van internetgegevens er nu eindelijk komen?

Ja! Er is een ruime meerderheid voor het voorstel. Ook partijen die liever vast willen houden aan de huidige termijnen (PVV) of die zelfs willen uitbreiden (CDA) zeggen voor te zullen stemmen. Een voorstel om ook de bewaartermijn van telefoongegevens korter te maken, heeft waarschijnlijk onvoldoende steun. De SP wil bovendien dat de regering zich in Europa gaat inzetten om de bewaarplicht af te schaffen. […]

Ook staatssecretaris Teeven deed een opmerkelijke uitspraak: “Je zou kunnen zeggen dat er geen sprake is van schending van privacy zolang gegevens nog in een trommel zitten en de deksel daarvan niet wordt opgelicht.” Geen idee wat hij onder privacy verstaat, maar het is óók het recht om je onbespied en onbewaakt te wanen. De bewaarplicht op zichzelf, met de langdurige opslag van wie met wie, wanneer en waar contact heeft gehad, past daar niet bij. De Europese Toezichthouder Gegevensbescherming noemde de bewaarplicht niet voor niets ‘de meest privacy schendende maatregel ooit in de Europese Unie aangenomen’.