Belofte inperking bewaarplicht ingelost

Afbeelding: Storage van Twicepix | Licentie: CC BY-SA

Ook het wetsvoorstel om de bewaartermijn van gegevens over het gebruik van internet in te perken tot zes maanden is door de Tweede Kamer.

Webwereld schrijft in het artikel Bewaarplicht isp’s terug naar 6 maanden:

De Tweede Kamer heeft er twee jaar over gedaan, maar heeft nu eindelijk geregeld dat de bewaarplicht voor internetproviders teruggaat van 12 naar 6 maanden.

Afgelopen dinsdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een reparatiewetje. Daarin wordt geregeld dat de bewaarplicht van internetgegevens wordt teruggeschroefd van 12 naar 6 maanden zoals bijna dan 2 jaar geleden werd bedongen door de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel moet nu naar de Eerste Kamer. De motie, waarin de regering werd opgeroepen om zich in Europees verband hard te maken voor de intrekking van de dataretentierichtlijn, werd verworpen.