Uitbreiding cameratoezicht Hoogeveen

In de gemeente Hoogeveen wordt het cameratoezicht uitgebreid. Het doel is de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten.

De gemeente Hoogeveen meldt op haar website de uitbreiding van het cameratoezicht in de stad:

Het college van B&W heeft, in samenspraak met horeca en politie, besloten het cameratoezicht in het centrum uit te breiden. […] Om de veiligheid en leefbaarheid in de Grote Kerkstraat te verbeteren, hangen er sinds juli 2007 zes camera's. De ervaringen in de Grote Kerkstraat zijn zeer positief. […] de camerabeelden worden gebruikt ter onderbouwing van vervolging bij strafbare feiten. […]