Leges heffen voor Wob-verzoek toegestaan

Afbeelding: paperwork van Heather | Licentie: CC BY

Gemeenten mogen leges heffen voor het afhandelen van een Wob-verzoek, zo besliste vandaag het gerechtshof in Den Haag.

In het persbericht Uitspraak Haagse hof over legesheffing voor WOB-verzoek op rechtspraak.nl:

Legesheffing voor nasporingen in verband met een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) is in beginsel toegestaan. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag op 6 juli 2011 bepaald in een hoger beroepzaak tussen een tv-zender en de gemeente Leerdam. […]

Leges kunnen in rekening gebracht worden voor diensten die een gemeente verricht. Het Haagse hof is van oordeel dat de gemeente in principe voor genoemde nasporingen wel leges mag rekenen. Partijen gaan ervan uit dat de gemeente een uur aan nasporingen heeft besteed. Naar het oordeel van het hof blijft dit binnen de grens dat de toegang tot informatie feitelijk mogelijk is. De gemeente had echter gesteld dat de tv-zender geen leges zou hoeven te betalen, wanneer de zender op het gemeentehuis de stukken in was komen zien in plaats van toe had laten zenden. Het Haagse gerechtshof vindt dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel, daar in de gevallen van informatietoezending en informatie komen inzien de door de gemeente verrichte ‘nasporingen’ gelijk zijn. Dan kan dus niet in het eerste geval wel en in het tweede geval geen belasting geheven worden. De tv-zender hoeft over de geleverde dienst in deze zaak daarom geen leges te betalen.

De uitspraak is hier te vinden op rechtspraak.nl.