ANPR gebruik politie Brabant Zuid-Oost

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

Politie Brabant Zuid-Oost maakt gebruik van een camera die de kentekens van passerende auto’s kan registreren. In 2007 waren er ook plannen voor zulke camera’s op parkeerplaatsen langs snelwegen.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. In 2011 vroeg ik het politiekorps Brabant Zuid-Oost naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Het korps maakte begin april haar beslissing bekend. Er werden geen regionale documenten openbaar gemaakt:

Locaties

De politie in de regio Brabant Zuid-Oost beschikt over in ieder geval één onopvallende bus met camera’s voor het registreren van de kentekens van passerende auto’s. In de e-mails naar aanleiding van mijn verzoek schrijft één van de ambtenaren:

  1. we kennen 1 mobiele camera/kentekenlezer die is geplaatst in een onopvallende bus, dus niet op een vaste locatie
  2. deze ANPR-bus wordt op verzoek van het  Verkeershandhavingsteam of een der territoriale teams ingezet bij controles/acties, bijvoorbeeld “wijk op slot”, verkeerscontroles; daarbij wordt dit ANPR middel gehanteerd als selectiemiddel;

In het Jaarverslag ANPR 2007 schrijft de politie verder:

Om de bovenstaande doelen te bereiken zullen vanaf medio maart 2008, intelligente camera’s worden geplaatst op een tweetal verzorgingsplaatsen op de A67: Meelakkers en Oeijenbraak. Dit betreft twee zgn. Domecamera’s per verzorgingsplaats. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het concept moeten deze camera’s in staat zijn om personen te identificeren. Daarnaast zal bij de ingang van beide verzorgingsplaatsen een ANPR camera worden geplaatst, zodat een volledig zicht wordt verkregen op de personenauto’s en het vrachtverkeer dat deze verzorgingsplaatsen op rijdt (o.a. datamining). Er is dus sprake van een combinatie van 2 regiems. Namelijk het regiem Opsporing (ANPR) dat samenwerkt met het regiem Privaat Toezicht ten behoeve van zaaksbescherming. Het project heeft een pilot-status, na de proefperiode wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om hier vervolg aan te geven.

Moeite met verzamelen relevante documenten

Saillant detail: het koste blijkbaar enige moeite om alle informatie intern bij elkaar te krijgen:

Enige tijd geleden heb ik bijgaand Wob-verzoek naar je doorgestuurd met als verzoek de betreffende informatie mbt ANPR te achterhalen en aan mij te doen toekomen. Bedoeld verzoek heb jij vervolgens doorgestuurd naar […] van het VHT. Deze heeft een presentatie voor mij boven water kunnen krijgen, maar daarmee is natuurlijk nog niet aan het verzoek voldaan. Zo kan ik me niet voorstellen dat we geen documenten hebben over bijvoorbeeld de aantallen en locaties van de camera’s of de operationele kosten.

Ik zet dit Wob-verzoek daarom nogmaals bij je uit, met het verzoek alle informatie binnen het korps te verzamelen en deze uiterlijk voor 20 april 2011 aan mij te doen toekomen. Overigens is de beslistermijn op dit verzoek reeds verstreken, dus ik zal contact opnemen met de heer Zenger om nogmaals om verlenging te vragen.