ANPR gebruik politie Drenthe

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

Vier vaste camera’s die kentekens registeren zijn in gebruik bij het politiekorps Drenthe. Ze hangen boven de op- en afritten van een van de snelwegen in de regio voor het aanpakken van ‘banditisme’. 

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Drenthe naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Eind april maakt het korps haar beslissing bekend, daarbij maakte ze de volgende documenten openbaar:

Daarnaast maakte de KLPD de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

De politie heeft de precieze locaties in de documenten gecensureerd, omdat iets zouden zeggen over de tactieken, strategieën en technieken van het korps. Wel wordt duidelijk dat het om een viertal vaste camera’s die boven de op- en afritten van snelwegen zijn bevestigd.