ANPR gebruik politie Flevoland en Vechtstreek

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

De politieregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken samen op het gebied van ANPR en delen de mobiele camera’s.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Flevoland en Vechtstreek naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Eind april maakten de korpsen hun beslissing bekend, daarbij maakte ze de volgende documenten openbaar:

Daarnaast maakte de KLPD de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

Het korps schrijft in de notitie van begin 2011:
In totaal beschikt onze samengestelde regio daarmee over 4 ANPR units (3 ANPR voertuigen en een mobiele koffer voor snelle inzet in elk beschikbaar voertuig of gebruik bij staande controles).
Het korps beschikt, volgens deze documenten, niet over vaste ANPR camera’s.