ANPR gebruik politie Gelderland-Midden

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

De politie in de regio Gelderland-Midden maakt gebruikt van mobiele ANPR-camera’s. Veel heeft het korps er niet over vastgelegd.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Gelderland-Midden naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Eind april maakt het korps haar beslissing bekend, daarbij maakte ze de volgende documenten openbaar:

Daarnaast maakte de KLPD de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

De politieregio gebruikt één of meer mobiele ANPR camera’s.