ANPR gebruik politie Groningen

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

Het Groningse politiekorps heeft zes camera’s boven de A28 hangen voor het registreren van de kentekens van passerende auto’s. Ook beschikt het korps over een auto met ANPR camera’s.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Groningen naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Begin april maakt het korps haar beslissing bekend.

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

Uit een interne en recente e-mail:

De camera’s op de A28 (vaste camera’s) zijn kortgeleden aangesloten op de BOF in Zwolle en vallen qua opslag etc. onder dat regime. Overigens is er momenteel geen opvolging in Groningen omdat dat niet (meer) is ingericht. De camera’s controleren op 1 hitlijst namelijk die van het SGBO overvallen met onmiddellijke alarmen.(zonder opvolging) […] Afspraak met de driehoek in Groningen is dat de camera’s voorlopig alleen voor het werkproces handhaving worden gebruikt en daarom niet voor analyse.

De afkorting BOF staat voor Back Office Facility, SGBO voor Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden.

Dat het korps ook over een auto met ANPR-systeem beschikt, wordt bevestigt in een interne e-mail:

Verder rijdt er voorlopig nog 1 auto bij de parketpolitie met ANPR. Deze maakt gebruik van de standaard KLPD-portallijsten en aileen voor Handhaving en onmiddellijke opvolging.