ANPR gebruik politie Haaglanden

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

In de regio Haaglanden rijdt de politie met vier onopvallende auto’s die voorzien zijn van ANPR camera’s. De beelden van de toezichtscamera’s kunnen ook geanalyseerd worden.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Haaglanden naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Begin april maakt het korps haar beslissing bekend.

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

Uit het document met de aanvraagcriteria blijkt dat het korps Haaglanden beschikt over een viertal auto’s die zijn voorzien van ANPR-camera’s. Verder heeft het korps ook een systeem waarbij de kentekens van passerende auto’s herkend kunnen worden uit steeds twee van 300 normale toezichtscamera’s:

Politie Haaglanden beschikt niet over vaste ANPR-camera’s. De Geïntegreerde Monitor Centrale (GMC) beschikt over een ANPR-configuratie met daaraan gekoppeld telkenmale twee wisselende vaste camera’s in het publieke domein.

Het aantal camera’s is per gemeente openbaar gemaakt in een overzicht.