Cameratiezicht niet ultieme antwoord

De gemeente Kampen wil graag cameratoezicht, maar zegt te weten dat cameratoezicht niet het ultieme antwoord is.

In het artikel Camera's moeten oog houden op misstanden in gemeente Kampen in De Stentor:

Het college is zich er overigens van bewust dat cameratoezicht niet het ultieme antwoord is op de toenemende problematiek van openbare orde, criminaliteit en veiligheid. "Het plaatsen van camera's kan immers verplaatsing van die problematiek tot gevolg hebben. Als een camera bijvoorbeeld geplaatst wordt voor herkenning van idenditeit, is uit de praktijk gebleken dat personen zich dan onherkenbaar maken".