ANPR gebruik politie Hollands Midden

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

Vijf onopvallende auto’s in de politieregio Hollands Midden zijn voorbereid voor ANPR-camera’s. Het korps beschikt over 2 kentekens registrerende camera’s. 

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Hollands Midden naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Begin april maakt het korps haar beslissing bekend.

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

In de beslisnotitie wordt voorgesteld:

  1. aanschaf 2 ANPR camera’s
  2. 5 bestaande (on)opvallende voertuigen in de districten (4) en KR (1) prepareren om de twee ANPR camera’s te plaatsen
In geen van de document wordt gerept over vaste camera’s.