ANPR gebruik politie IJsselland

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

Op de A28, net ten zuiden van de brug over de IJssel, hangen acht camera’s die de kentekens van passerende auto’s vastleggen. Het korps IJsselland heeft ook nog een mobiele camera.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps IJsselland naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Begin april maakt het korps haar beslissing bekend.

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

Een citaat uit het projectplan Digitale surveillance op snelwegen:

Op [censuur] zullen, ter hoogte van hectometerpaal [censuur] ANPR-camera’s boven de rijbanen worden gemonteerd. Het gaat hierbij om 3 rijbanen in noordelijke richting en 3 rijbanen in zuidelijke richting. In beide rijrichtingen bevindt zich aan de buitenzijde van de wegvakken een vluchtstrook. In totaal worden op deze locatie 8 ANPR-camera’s gemonteerd. […] Voor de montage van deze camera’s wordt gebruik gemaakt van een portaal van Rijkswaterstaat, wegendistrict Zwolle. Het betreft een portaal waaraan bewegwijzering- en matrixborden zijn gemonteerd. […] De locatie waar deze camera’s zijn geplaatst valt onder de gemeente Hattem.

Dat, in combinatie met berichtgeving in de media en het gebruik van standaardcamera’s, maakt dat zeker is dat het om het portaal over de A28 ter hoogte van hectometerpaal 87,4 moet gaan, net ten zuiden van de IJssel. De camera’s zijn ook te zien op Google Streetview:

ANPR-camera's A28 hectometerpaal 87,4

Verder blijkt het korps over één surveillance auto, een Opel Vectra Station, te beschikken met ANPR-camera’s daarin ingebouwd.