Camera’s op fietshelmen van Politie Zaanstreek-Waterland

Zes politiebikers van de politieregio Zaanstreek-Waterland worden uitgerust met een camera op de helm. Zo kunnen zij straks tijdens hun werk op straat beeld- en geluidsopnames maken.

In het persbericht Politie start proef met camera's op bikershelmen meldt de politie:

Op 1 februari gaat de politie Zaanstreek-Waterland van start met mobiel cameratoezicht. Zes politiebikers worden uitgerust met een camera op de helm. Zo kunnen zij straks tijdens hun werk op straat beeld- en geluidsopnames maken. […] "Het mooie van de helmcamera is dat je in principe overal incidenten op beeld kunt vastleggen," […]

"De apparatuur wordt pas aan gezet als daar echt aanleiding toe is." Dat zal vooral in situaties zijn waar verstoringen van de openbare orde te verwachten zijn, zoals evenementen, horeca- en voetbaldiensten, of demonstraties. Bij dergelijke, vaak hectische en onoverzichtelijke situaties, kunnen de beeld- en geluidsopnames een mooie en objectieve aanvulling zijn op het proces-verbaalen als ondersteunend bewijsmateriaal dienen. […] "Om mensen erop te attenderen dat zij gefilmd kunnen worden, dragen de bikers een hesje met de tekst 'cameratoezicht'.

Onderzoek uit Groot-Brittannië wijst uit dat mobiel cameratoezicht een preventieve en de-escalerende werking heeft. Het geweld tegen agenten neemt af, maar ook het aantal klachten. Bovendien hebben de camera's een positieve invloed op het veiligheidsgevoel van politiemedewerkers.