ANPR gebruik politie Limburg-Noord

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

De politie in het noordelijke helft van Limburg beschikt over drie onopvallende auto’s met camera’s om de kentekens van passerende auto’s te registreren.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Limburg-Noord naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Begin april maakt het korps haar beslissing bekend. Het korps maakte de volgende documenten openbaar:

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

In de beslissing staat:

Ik kan u mededelen dat in de politieregio Limburg-Noord drie mobiele ANPR-installaties zijn gemonteerd in niet-herkenbare voertuigen van bet onder deze politieregio ressorterende district Venray.

Uit de factuur van Technet valt het type auto af te leiden:

 Voorbereiding, Installatie, configuratie en afstellen van 3 CKOW systemen in Opel Zaflra noodhulpauto’s.