ANPR gebruik politie Noord en Oost Gelderland

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

In de regio Noord en Oost Gelderland beschikt de politie over één enkele auto met ANPR. Deze wordt ingezet om diefstallen in de transportsector tegen te gaan.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Noord en Oost Gelderland naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Begin april maakt het korps haar beslissing bekend. Het korps maakte de volgende documenten openbaar:

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

Het korps beschikt over een onopvallende auto met ANPR camera’s. De standplaats is ergens in de Achterhoek.