Het Landelijk Schakelpunt, knooppunt of knelpunt?

In een serie artikelen in het EPD wordt de beveiliging van het EPD bekeken. Deze keer komt het zogenaamde Landelijk Schakelpunt aan bod.

In het artikel Het Landelijk Schakelpunt, knooppunt of knelpunt? wordt verder ingegaan op de opbouw van het EPD. Zie ook De architectuur van het Nederlands EPD:

In het najaar van 2005 heeft het Nictiz na een openbare aanbesteding de opdracht tot het bouwen van het Landelijk Schakelpunt gegund aan CSC en Intersystems. Zij leverden het resultaat op 21 januari 2006 op, geheel volgens de functionele eisen. Dat is eigenlijk best kort als je je bedenkt dat het LSP de spil is van alle uitwisseling van informatie. De volgende subsystemen zijn te herkennen binnen het LSP:

  • De verwijsindex (VWI), de database met de records van de burger en z'n dossiers.
  • De Zorg Informatie Makelaar (ZIM) die queries afhandelt. Het Schakelpunt (SCH) die de koppeling legt met de zorgsystemen (XIS).
  • De logging (LOG) die bijhoudt wie wat wanneer heeft opgevraagd en gemuteerd.
  • Identificatie& authenticatie (I&A) die met het UZI register van het CIBG de toegang regelt.
  • Het autorisatie component (AUT) dat zorgt dat alleen informatie wordt verstrekt waar de opvrager recht op heeft.

Binnen dat blokje LSP zien we de component VWI. VWI staat voor verwijsindex en dat is de link tussen het Burger Service Nummer (BSN) van een persoon en al zijn dossiers bij de zorgaanbieders. Voor elke gegevenssoort voor een patiënt bij een zorgaanbieder is er een record. Elk record verwijst via de code van het betreffende zorgsysteem naar het werkelijke dossier. Dus in principe kun je bij het LSP al zien welke gegevenssoorten bij welke zorgaanbieders zijn opgeslagen. Daarmee hoeft het LSP dus niet bij elke opvraging de negenduizend zorgaanbieders af. Dat betekent echter wel dat een nieuw informatierecord vanuit een zorgaanbieder altijd netjes moet worden aangemeld en snel ook. […] Vanwege de tijdsafhankelijke consistentie wordt de eis gesteld dat het systeem van de zorgaanbieder qua tijd synchroniseert met het LSP. […]

Waar ook geen rekening mee gehouden is, is het moment dat iemand zich initieel niet heeft laten aanmelden bij het EPD en dat op een later tijdstip wel doet. In dat geval moet die persoon langs elke zorgaanbieder die een dossier van hem heeft en verzoeken tot plaatsing in het EPD. En wel fysiek vanwege de identificatieplicht. […]