Uitleg over certificering “Goed Beheerd Zorgsysteem”

In deel acht van de negendelige serie over het EPD in het blad Computable wordt de certificering behandeld. In het artikel wordt onder meer het Goed Beheerd Zorgsysteem omschreven.

In deel acht, De volgende patient, het GBZ van de negendelige serie over het EPD schrijft Bernhard van der Feen:

Voordat je als zorgaanbieder met je systemen gekoppeld mag worden aan het Landelijk schakelpunt, moet je eerst een GBZ zijn, een Goed Beheerd Zorgsysteem […]. Het is een pakket van eisen waaraan een zorgsysteem moet voldoen, vastgesteld in juni 2008 door het Nictiz. Het GBZ-kwalificatieproces is een controle van applicatie-, implementatie- en exploitatie-eisen. Het Nictiz heeft gekozen voor een methode waarbij het meeste werk van de controle komt te liggen bij de zorgaanbieder. Deze dient op te leveren:

  • rapportages van testen met de testtool van Nictiz;
  • rapportages van testen met de testomgeving van het LSP;
  • verklaring XIS-typekwalificatie;
  • beschrijvingen van procedures ten aanzien van het beheer van het beoogde GBZ;
  • de eigen verklaring van de zorgaanbieder.

Best te begrijpen dat Nictiz geen zin heeft om bij negenduizend zorgaanbieders langs te gaan, maar ik vraag mij af hoe een zorgaanbieder, gespecialiseerd en met focus op het zorg verlenen, nu als zelf-certificeringsconsultant dit zal kunnen doen. […] Als huisarts kun je een eenmalige vergoeding krijgen van drieduizend euro plus één euro voor elk geregistreerde patiënt voor de aansluiting aan het EPD. Na het verkrijgen van de subsidie krijg je zes maanden de tijd om je te certificeren en aan te sluiten.