ANPR gebruik politie Noord- en Oost-Gelderland

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

Ook de politie in Noord- en Oost-Gelderland maakt gebruik van ANPR in minstens één onopvallende auto.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Noord- en Oost-Gelderland naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Begin april maakt het korps haar beslissing bekend. Het korps maakte de volgende documenten openbaar:

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

Het politiekorps Noord- en Oost-Gelderland maakt gebruik vanéén mobiele ANPR-camera, geïnstalleerd in een onopvallende auto. Deze heeft als standplaats het hoofdbureau aan de Europaweg te Apeldoorn maar wordt in de gehele regio ingezet.