ANPR gebruik politie Noord-Holland Noord

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

Ook de politie in de regio Noord-Holland Noord beschikt over één onopvallende auto met een camera die auto’s van passerende auto’s kan registreren.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Noord-Holland Noord naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Begin april maakt het korps haar beslissing bekend. Het korps maakte de volgende documenten openbaar:

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

Uit onder meer de evaluatie blijkt dat het korps over één onopvallende auto met ANPR-camera’s beschikt:

In de regio Noord-Holland Noord wordt gebruik gemaakt van 1 personenauto uitgerust met ANPR. Deze auto is voorzien van het kenteken […] en is uitgerust met ANPR technologie PAGIS en het BackOffice systeem BOSS 2.5.1. Het voertuig heeft gedurende bijna 3 jaar, 2008-2010, 120.000 kilometer gereden.