CBP publiceert jaarverslag over 2008

Het College Bescherming Persoonsgegevens presenteerde gisteren haar jaarverslag over 2008. In het jaarverslag is weinig opgenomen wat niet al bekend was. Wel interesant zijn een aantal van de onderzoeksdoelen die het CBP zichzelf voor dit jaar gesteld heeft.

Het jaarverslag over het afgelopen jaar. Er staat weinig in wat niet al bekend was, interesant zijn een aantal van de doelen voor 2009:

  • Onderzoek naar de werking van het Centraal Informatiepunt Opsporing Telecommunicatie en de bevraging van gegevens die bij het CIOT zijn opgeslagen.
  • Onderzoek ter plaatse bij enkele regionale Elektronische Patiëntendossiers naar naleving van de geldende normen.

[…]

  • Vaststelling en publicatie van de definitieve richtsnoeren voor het gebruik van automatische kentekenherkenning, gevolgd door onderzoek naar de naleving van de Wet politiegegevens en de richtsnoeren door politiekorpsen.

[…]

  • Onderzoek bij gemeenten naar cameratoezicht. Het gaat hierbij zowel om cameratoezicht dat gemeenten zelfstandig uitvoeren als om cameratoezicht in samenwerking met private partijen.