ANPR gebruik politie Twente

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

Ook de politie in Twente gebruikt ANPR-camera’s. Zo worden de vaste camera’s van de KLPD op de A1 bij Lutte afentoe geleend.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. In 2011 vroeg ik het politiekorps Twente naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Begin april maakte het korps haar beslissing bekend en maakte de volgende documenten openbaar:

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

In het projectmandaat schrijven ambtenaren:

Boven de A1 aan de grensovergang bij de Lutte hangen 4 camera’s van het KLPD ter observatie van in- en uitgaand verkeer van aile rijstroken (geen vluchtstroken). Dit is een zgn. vaste opstelling. De Politie Twente maakt momenteel weinig tot geen gebruik van deze opstelling (reden: onvoldoende bekendheid met de mogelijkheden). De KLPD stelt deze opstelling om niets beschikbaar aan het korps Twente. Geadviseerd wordt lntenser en structureler gebruik te maken van deze opstelling voor zowel handhaving als opsporlngszaken.

Tevens wordt geadviseerd een camera in te bouwen in een bedrijfsauto.