ANPR gebruik politie Utrecht

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

In de regio Utrecht gebruikt de politie twee vaste en twee mobiele camera’s voor het registreren van passerende auto’s.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. In 2011 vroeg ik het politiekorps Utrecht naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Het korps maakte begin april haar beslissing bekend. Er werden geen regionale documenten openbaar gemaakt:

In politieregio Utrecht zijn ter zake van de navolgende, door u in het verzoekschrift genoemde, categorieën geen regionale documenten beschikbaar. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het feit dat de ontwikkeling van ANPR in de regio Utrecht om budgettaire reden al enkele jaren stil staat. Het systeem en de werkmethodiek zoals de Politie Utrecht nu nog noodgedwongen hanteert, zijn verouderd. Er is in de regio daarom weinig geregeld omtrent dit onderwerp.

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

In haar beslissing schrijft het korps:

Onze regio heeft vier ANPR-camera’s: tvvee vaste en twee mobiele. […] Op een locatie in de stad Utrecht zijn twee ANPR-camera’s geïnstalleerd, die echter nog niet operationeel zijn. […] Onze regio heeft een operationeel inzetbare camera ingebouwd in een dienstvoertuig. […] De tweede mobiele camera betreft een zogenaamde flight-case, die al langere tijd niet meer operationeel inzetbaar is en op het punt staat om te worden afgeschreven.