Nut camerasysteem langs de grens onbekend

Afbeelding: toyota Hilux pick up koninklijke marechaussee van Joost J. Bakker | Licentie: CC BY

Een nieuws systeem langs de Nederlandse grenzen fotografeert en registreert alle auto’s die de grensposten passeren.

Het NRC schrijft in het artikel Nut van nieuw camerasysteem langs de grenzen niet bewezen:

De grenzen in Europa verdwenen? Nee hoor, vanaf 1 januari zijn ze terug. Dan voert Nederland weer gewoon grenscontroles in langs de grenzen met Duitsland en België. En anders dan vóór het vrije verkeer van personen in Europa worden dan niet een paar, maar alle passerende voertuigen gecontroleerd.

[…]

@migo-boras is de mysterieuze naam van het cameranetwerk dat momenteel bij vijftien grensovergangen wordt ingericht. […] @migo-boras staat voor ‘automatisch mobiel informatie gestuurd optreden – better operational result and advanced security’. Verder blijkt dat @migo-boras straks behalve het kenteken ook de zijkant van voertuigen fotografeert. […]

De Europese Commissie onderzoekt of het systeem in strijd is met het verdrag van Schengen, dat het mogelijk maakt zonder grenscontroles tussen landen te reizen. Maar ook privacydeskundigen hebben bezwaren. […]

De Rotterdamse strafrechtadvocaat Inez Weski vindt dat alle mogelijkheden die de nieuwe technieken bieden nooit een aantasting van mensenrechten rechtvaardigen. Volgens haar handelt Nederland met de „stelselmatige observatie zonder feitelijke verdenking” via cameratoezicht in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens dit verdrag mag alleen een rechter toestemming geven voor observatie en alleen als er concrete verdenkingen zijn.