Europol: in 2006, 2007 en 2008 in Nederland geen terroristische aanslagen

Uit een rapport van Europol blijkt dat Nederland tussen begin 2006 en eind 2008 geen enkel geval van een failed, foiled or successful attacks kon melden. Ook blijkt uit de cijfers dat bijna de helft van de van terroristische misdrijven verdachte personen wordt vrijgesproken.

Europol publiceert elk jaar een rapport over terrorisme in Europa, het The European Union Terrorism Situation and Trend Report . Recent is TE-SAT 2009 [lokale kopie] gepubliceerd. Europol omschrijft het rapport zelf als:

The European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) seeks to establish basic facts and figures regarding terrorist attacks, arrests and activities in the European Union (EU). […] It summarises the nature and volume of terrorism and related phenomena in the EU by presenting facts and figures on terrorist attacks and arrests, and describing trends identified over the period between 2006 and 2008.

Uit de management samenvatting:

To some member states the threat from Islamist as well as ethno-nationalist and separatist terrorism remains high. However, the overall number of terrorist attacks in all member states in 2008, excluding the UK, decreased by 24 percent in comparison to 2007. For 2008 seven member states reported a total of 515 failed, foiled or successfully perpetrated terrorist attacks. Thirteen member states arrested a total of 1009 individuals for terrorism. The majority of arrests were carried out on suspicion of membership of a terrorist organisation. Other reasons for arrest were attack-related offences, propaganda, financing of terrorism, facilitation and training.

During 2008, 359 individuals were tried on terrorism charges in the member states in a total of 187 proceedings. Of 384 verdicts which were pronounced in 2008, 50 percent were related to Islamist terrorism, and 39 percent to separatist terrorism. The defendants were acquitted in 29 percent of the verdicts. Most, if not all, convictions were related to terrorist offences that occurred before 2008.

Islamist terrorism is still perceived as being the biggest threat worldwide, despite the fact that the EU only faced one Islamist terrorist attack in 2008. This bomb attack took place in the UK. […]

Interesant. Ondanks dat terrorisme met een Islamitische achtergrond wordt gezien als de grootste dreiging, heeft er in Europa in 2008 slechts een enkele aanslag plaatsgevonden. Verderop in het rapport staan de details:

In May 2008, a bomb exploded in a restaurant located in a shopping mall in Exeter, South-West England. The device, which consisted of caustic soda, drain cleaner, kerosene and nails, went off prematurely. In the event, only the attacker himself was injured. The suspect was an apparently vulnerable 22- year-old UK national who had converted to Islam. Acting alone, he was apparently ‘self-radicalised’ and ‘encouraged’ by literature and other material on the Internet.

Volgens het rapport is terrorisme met een separatistisch karakter een groter probleem in Europa:

Separatist terrorism remains the terrorism area which affects the EU most. This includes Basque separatist terrorism in Spain and France, and Corsican separatist terrorism in France. The number of separatist terrorist attacks decreased from 532 in 2007 to 397 in 2008, a figure that is comparable to 2006. The vast majority of these terrorist attacks were executed in France and Spain. The overall number of reported casualties and fatalities is limited.

De situatie in Nederland komt slechts zijdelings aan bod. Uit de grafiek op pagina 13 is af te leiden dat er in 2008 vier mensen zijn gearresteerd voor terrorisme gerelateerde misdrijven. In 2008 moesten 12 verdachten zich voor een rechter verantwoorden voor vermeende terroristische activiteiten. Dat waren er in 2007 en 2006 respectievelijk 8 en 20. Over het totaal aantal aan terrorisme gerelateerde vonnissen in Europa schrijft het rapport:

Of the 384 verdicts, 272 were convictions; 112 or 29 percent were acquittals. Of the 39 women tried for terrorism charges, 13 or 33 percent were acquitted. Court proceedings in relation to Islamist terrorism had, as in 2007, the highest acquittal rate (34 percent).

In 2008 werden in Nederland 13 vonnissen over vermeende terroristische activiteiten uitgesproken, elk ervan ging over "terrorisme met een Islamitische achtergrond". In bijna de helft van alle vonissen (zes uit dertien), werd de verdachte vrijgesproken. In heel Europa waren er zeven lidstaten die over 2008 in totaal 515 gevallen van failed, foiled or successful attacks konden melden. Het gros daarvan vond plaats in Groot-Brittanie, Frankrijk en Spanje. Nederland kon geen geval van failed, foiled or successful attacks noemen. Uit de grafiek in bijlage vier blijkt dat niet alleen in 2008 zo te zijn geweest, maar ook in 2007 en 2006.