Jaarverslag AIVD over 2008 gepubliceerd

Nadat eerder deze maand het jaarverslag van Europol werd publiceerd, kwam ook de AIVD met haar jaarverslag. Het verslag van de AIVD omvat weinig interesants.

Nadat eerder deze maand het jaarverslag van Europol werd publiceerd, kwam ook de AIVD met haar jaarverslag. Het verslag van de AIVD [lokale kopie] omvat weinig interesants, of het moet de begeleidende tekst van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn:

Ik vind het jaarverslag dan ook van wezenlijk belang als instrument om het veiligheidsbewustzijn in de Nederlandse samenleving te vergroten: niet om mensen angst aan te jagen, maar om Nederland weerbaarder te maken tegen deze dreigingen.