Absurde zwijgplicht over ACTA

Afbeelding: Earth Horizon van DonkeyHotey | Licentie: CC BY

Het parlement moet volgens de minister het akkoord om namaakproducten tegen te gaan, in het geheim behandelen. Onacceptabel, want internetvrijheid ligt onder vuur. De minister van Economische Zaken schreef iets meer dan een week geleden aan de Tweede Kamer:

In reactie op uw brief van 19 september jl. en onder verwijzing naar mijn brief van 3 oktober jl. (Kamerstuk 21 501-33, nr. 339), bericht ik u dat de door u gevraagde documenten u in hard copy zullen worden toegezonden en enkel ter vertrouwelijke raadpleging voor de leden van de Kamer ter inzage gelegd kunnen worden. De leden worden geacht in een openbare dialoog over dit onderwerp niet te refereren aan of te citeren uit de documenten.

De redenen hiervoor zijn in de eerste plaats dat de deelnemers aan de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), waaronder de Europese Unie en de 27 lidstaten, in december 2007 hebben afgesproken alle ACTA-documenten vertrouwelijk te behandelen en hebben daartoe bij consensus de verklaring «Maintaining confidentiality of documents» afgegeven.

Bits of Freedom vind dat absurd, en schrijft:

Het Nederlandse parlement moet binnenkort besluiten of zij het omstreden anti-piraterijverdrag ACTA goedkeurt. Omdat ACTA in het geheim is onderhandeld wilde het parlement graag weten wat precies besproken is. Na wat uitstel zegde minister Verhagen onlangs toe dat hij de onderhandelingsdocumenten ter inzage wil leggen, maar alleen als het parlement alles wat het daaruit leert geheim houdt. Onacceptabel: het parlement moet vrijuit kunnen spreken over de gevolgen van dit verdrag.  Bits of Freedom roept de Tweede Kamerleden daarom op om deze absurde zwijgplicht niet te accepteren.

Parlementsleden moeten in alle openheid kunnen debatteren over de gevolgen van ACTA. Want in onze brief aan het parlement (PDF) schrijven we dat ACTA, afhankelijk van de interpretatie, verstrekkende gevolgen kan hebben voor de communicatievrijheid en de privacy van de Nederlandse burger:

  • ACTA leidt mogelijk tot een three strikes-regime: internetproviders kunnen verplicht worden om downloaders van internet af te sluiten.
  • ACTA kan in één klap een groot aantal individuele internetgebruikers criminaliseren: want downloaden zonder toestemming is onder ACTA strafbaar en het verdrag kent geen uitzondering voor downloaden voor privé-gebruik.
  • En ACTA kan de privacy van internetgebruikers aantasten, want gegevens van internetters zouden kunnen worden opgevraagd zonder dat bewezen hoeft te worden dat auteursrechtinbreuk is gepleegd.

Juist op het punt van die interpretatie biedt de tekst van ACTA echter geen helderheid. Daarom moeten deze bepalingen worden geïnterpreteerd aan de hand van de voorbereidende documenten. Deze onderhandelingsdocumenten zijn echter niet openbaar: ACTA is namelijk in het geheim onderhandeld.

Op Nu.nl in het artikel ‘Stop met behandeling antipiraterij-verdrag ACTA’:

D66 wil een directe stop op de behandeling van het ACTA-verdrag dat online piraterij moet tegengaan. ACTA kan grote gevolgen hebben voor Nederland, maar de onderhandelingen zijn gedeeltelijk geheim.

D66 eist daarom van de Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, een onmiddellijke stop op de inhoudelijke behandeling tot de Tweede Kamer vrij inzicht heeft gekregen in de onderhandelingen.

[…]

Verhoeven wil dat de minister niets meer met dit verdrag doet tot alle stukken in openbaarheid op tafel komen te liggen. D66 laat weten dat een Kamermeerderheid het initiatief steunt en Verhagen dus verplicht is alles openbaar te maken.

Update, 23 november 2011. Bits of Freedom schrijft in Kamer eist moratorium op anti-namaakverdrag ACTA:

Goed nieuws. Een meerderheid van de kamer ondersteunt een voorstel van D66 voor een moratorium op de behandeling van ACTA totdat alle stukken openbaar zijn. VVD en CDA hielden zich afzijdig en wilden ACTA niet in behandeling nemen totdat de minister uit zou leggen waarom hij deze stukken geheim wilde houden. Maar gelukkig steunden PVV, GroenLinks, SP en PvdA het voorstel van D66 wel, zodat hiervoor een ruime Kamermeerderheid bestaat.