Kritiek op UWV vanwege foute adresseringen

Afbeelding: UWV Werkbedrijf van mystic_mabel Licentie: CC BY-SA

De Nationale ombudsman constateert dat het UWV regelmatig steken laat vallen bij de adressering van post. Gevoelige gegevens komen zo in verkeerde handen.

De Nationale ombudsman constateert in zijn rapport Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV dat de adressering van correspondentie van het UWV regelmatig mis gaat:

Met grote regelmaat ontvangt de Nationale ombudsman klachten over het verkeerd adresseren van correspondentie door het UWV. Op die manier komt soms zeer persoonlijke informatie (zoals een medische rapportage) bij derden terecht. […]

[…] Voor een juiste adressering is het uitgangspunt dat mensen zich goed laten registreren in de GBA. Als dat gebeurt, dan zou verkeerde adressering door het UWV niet meer moeten voorkomen. In de praktijk blijkt dit toch nog steeds te gebeuren; soms duiken oude adressen weer op. Hoe dit precies kan, blijft onduidelijk.

In het rapport reageert de Ombudsman:

De wijze waarop het UWV met adressen van burgers omgaat vraagt bijzondere aandacht. Het niet aankomen van besluiten op het juiste adres leidt ertoe dat iemand niet geïnformeerd is en dus ook geen bezwaar en beroep kan aantekenen. Bovendien kan de privacy geschonden worden als iemand anders bijvoorbeeld medische gegevens ontvangt.