Artsen vullen massaal bezwaarformulier EPD in

Artsen vullen massaal het bezwaarformulier EPD in. De artsen noemen veelal de bekende argumenten aan als reden voor het aantekenen van het bezwaar.

In het tijdschrift Medisch Contact staat in het artikel Te vroeg voor landelijk EPD dat artsen het bezwaarformulier EPD massaal invullen:

Eén derde van de artsen (31%) heeft het ‘bezwaarformulier EPD’ ingevuld, een kwart (25%) van de dokters overweegt alsnog bezwaar aan te tekenen. En nog eens 7 procent zou dit hebben gedaan als bezwaar maken eenvoudiger was.

Huisartsen weigeren met 66 procent het vaakst of overwegen om hun persoonlijke patiëntgegevens niet te laten opnemen in het landelijke EPD. Sociaal geneeskundigen doen dit in 55,7 procent van de gevallen, medisch specialisten volgen met 53,3 procent, 48,2 procent van de aios vullen het bezwaarformulier in of overwegen dit en ‘slechts’ 43,4 procent van de verpleeghuisartsen/avg-artsen heeft het bezwaarformulier ingevuld of overweegt dit. Ongeveer 32 procent is tegen het EPD; ongeveer hetzelfde percentage artsen vulde het bezwaarformulier in. Maar die percentages correleren niet één op één met elkaar. Sommige artsen die het bezwaarformulier invullen, zijn voor de invoering van een landelijk EPD, maar niet onder deze voorwaarden. Van het totale aantal deelnemers is minder dan de helft (48%) vóór invoering van een landelijk EPD, 20 procent blijft neutraal.

Artsen voerden veelal de bekende argumenten aan als reden voor het aantekenen van bezwaar.