Consumentenbond: aansprakelijkheid bij misbruik gegevens EPD onduidelijk

Uit een analyse van de Consumentenbond volgt dat het onduidelijk is wie aansprakelijk is als patiëntgegevens uit het Elektronisch Patiënt Dossier (EPD) in verkeerde handen vallen, en dat onduidelijk is waar mensen in zo’n geval kunnen aankloppen.

In een nieuwsbericht op haar website meldt de Consumentenbond:

Consumenten en patiënten hebben in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) weliswaar zeggenschap over hun privé-gegevens, maar het is onduidelijk wie aansprakelijk is als de informatie in verkeerde handen valt én waar mensen in zo’n geval kunnen aankloppen. De bond roept het ministerie van VWS op om voor de invoering van het EPD maatregelen te treffen door aansprakelijkheid bij wet te regelen. De bond heeft het EPD geanalyseerd en presenteerde zijn bevindingen 14 mei op het symposium Privé-gegevens. […]