“Dure grenscamera’s detecteren slechts herkomstland”

Afbeelding: Maastricht Highway van Wouter | Licentie: CC BY

Het camerasysteem dat de marechaussee installeert bij de 15 grootste grensovergangen, detecteert slechts land van herkomst, zegt het ministerie.

In een nieuwsbericht Camera’s achter de grens mogen gewoon schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Het camerasysteem @migo boras waarmee de Koninklijke Marechaussee volgend jaar gaat werken bij de bestaande controles achter de grens met Duitsland en België, valt binnen bestaande regels voor privacy en grenscontrole. Dat zegt minister Leers (Immigratie en Asiel) in reactie op berichten in Duitse media. […]

In het systeem is er geen sprake van het opslaan van kentekennummers van auto’s of vrachtwagens die te herleiden zijn tot personen. Ook worden de camera’s niet gebruikt om kentekenplaten te vergelijken met tevoren opgeslagen kentekens van gestolen auto’s of van mensen die gezocht worden of een boete open hebben staan. Wel kan aan de hand van de kentekenplaten met de camera’s gezien worden uit welk land een auto of vrachtwagen komt, maar dat kunnen de mensen van de marechaussee nu ook al.

Aangezien binnen het Europese Schengengebied de binnengrenzen zijn opgeheven, heeft het toezicht niet het karakter van de vroegere grensbewaking. De controles zijn daarom steekproeven: tot maximaal twintig kilometer vanaf de grens, maximaal 90 uur per maand en maximaal 6 uur per dag op dezelfde (snel)weg, en slechts een deel van de passerende auto’s en vrachtwagens mag gecontroleerd worden.

[…] In het systeem is de kennis en ervaring van de marechaussee vastgelegd in de vorm van risicoprofielen. Als een camera een ‘hit’ registreert, is dat voor de marechaussee aanleiding een menselijke controle uit te voeren. […]

De camera’s komen te hangen bij de vijftien grootste grensovergangen met België en Duitsland: A4 Hoogerheide, A16 Breda, A67 Bladel, A76 Stein, A2 Eijsden, A76 Heerlen, A74 Tegelen, N280 Roermond, A67 Venlo, A77 Bergen, A12 Zevenaar, N35 Enschede, A1 Losser, A37 Emmen en A7 Reiderland.

Uit het bericht wordt niet duidelijk hoe het systeem auto’s voor verder onderzoek kan selecteren als deze niet worden vergeleken met van te voren opgeslagen kentekens. Als inderdaad slechts wordt gekeken naar de land van herkomst van de auto lijkt het met 19 miljoen euro investeringskosten en jaarlijkse 2 miljoen euro kosten voor het beheer, een duur systeem. Even afgezien van de potentiële function creep.