NPCF: ‘Burger heeft geen bezwaar tegen EPD’

Uit een onderzoek, gedaan in opdracht van patiëntenorganisatie NCPF, blijkt dat 94 procent van de Nederlandse bevolking voor de invoering van het EPD is. Volgens de NCPF schort het verder vooral aan kennis over het EPD.

In de Volkskrant, in het artikel ‘Burger heeft geen bezwaar tegen EPD’:

Nederlanders zijn massaal voorstander van een Elektronisch Patiëntdossier (EPD) waarmee medici gegevens kunnen uitwisselen. 94 procent is vóór en 6 procent heeft bezwaren. Dit meldt de patiëntenorganisatie NCPF op basis van een enquête die ze door TNS-Nipo heeft laten houden. De consumenten- en patiëntenfederatie was betrokken bij de opzet van het EPD en is voorstander van invoering. Volgens het onderzoek heeft 94 procent van de ondervraagden geen bezwaar gemaakt tegen het uitwisselen van medische gegevens via het EPD. Degenen die wel bezwaar gemaakt hebben (6 procent), zijn vooral bezorgd over hun privacy en de beveiliging van het systeem.

Het onderzoek zelf is nog niet online beschikbaar.