Beelden kentekenherkenning straks 4 weken bewaard

Afbeelding: Amsterdam van Metro Centric | CC BY

Alleen bevoegde agenten krijgen toegang tot de databank, aldus het persbericht.

In een nieuwsbericht schrijft het ministerie van Veiligheid en Justitie:

Alle kentekens die de politie met camera’s automatisch vastlegt, worden straks 4 weken bewaard om misdrijven op te sporen en voortvluchtigen aan te houden. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Opstelten (venJ). […] Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd.

In het persbericht staat verder:

De politie is op dit moment niet bevoegd alle kentekens te bewaren en achteraf te raadplegen. Toch kan dat belangrijk zijn voor de opsporing van misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Het kabinet stelt een periode van vier weken voor die ook geldt voor de opslag van beelden van gemeentelijke toezichtcamera’s.

Verder is in het wetsvoorstel opgenomen voor welke doelen de politie kentekengegevens mag bewaren. Nu mag dat alleen in het kader van uitvoerende politietaken, bijvoorbeeld als iemand wordt gezocht om zijn straf uit te zitten of nog een geldboete moet voldoen. De op camerabeelden zichtbare kentekens worden dan direct vergeleken met een bestand van kentekens op naam van bekenden van de politie. Levert dit een ‘hit’ op dan komt de politie in actie. De overgebleven gegevens – ‘no hits’ – worden vernietigd.

Straks mag de politie de ‘no hits’ tijdelijk opslaan en gebruiken voor haar opsporingswerk. Na aangifte of ontdekking van een strafbaar feit onderzoekt de politie dan bijvoorbeeld of de auto van een verdachte op een bepaalde plaats is gesignaleerd of gebruikt de gegevens om de reisbewegingen van een verdachte na te gaan. Ook geven kentekengegevens richting aan opsporingsonderzoeken waar andere aanknopingspunten ontbreken. De opgeslagen gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de opsporing van ernstige misdrijven en de aanhouding van voortvluchtige verdachten of veroordeelden.

[…] Met het oog op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers krijgen alleen bevoegde politieagenten toegang tot de opgeslagen kentekengegevens.