In 3 jaar 200 agenten ontslagen om schending integriteit

Afbeelding: Pinokkio van Dick Sijtsma | Licentie: CC BY-SA

Elke drie dagen wordt een politieagent ontslagen op grond van een integriteitsschending. Het aantal keer dat informatie wordt gelekt, is beperkt.

Uit het artikel Elke drie dagen agent weg om wangedrag van RTL Nieuws:

In totaal heeft de Nederlandse politie in de jaren 2008, 2009 en 2010 ruim 4000 onderzoeken naar mogelijk foute agenten gedaan. Het gaat om zaken als rijden onder invloed, downloaden van kinderporno en lekken van informatie naar criminelen. De politietop noemt dat aantal ‘onacceptabel’.

In totaal zijn er in de onderzochte jaren (pdf) 219 agenten ontslagen wegens wangedrag. Daarnaast verlieten 101 agenten vrijwillig het korps wegens wangedrag. Bij elkaar moesten dus 320 agenten vertrekken.

Nog eens 179 agenten kregen voorwaardelijk ontslag aan de broek, een laatste waarschuwing.

RTL Nieuws kreeg de documenten (onderzoek en overzicht) boven water met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Uit de documenten blijkt het aantal keer dat informatie gelekt werd, vrij beperkt.

Jaar Overtreding
2009 Betrokkene heeft informatie uit BPS gebruikt in de privésfeer, waardoor mogelijk criminele contacten van familieleden daarvan op de hoogte werden gesteld.
2009 Betrokkene heeft informatie uit politiesystemen doorgegeven aan vrienden. Zij had een tijdelijk contract en haar tijdelijke contract is ontbonden.
2009 schending geheimen
2009 Betrokkene verstrekt informatie aan derden waardoor rechercheonderzoek beïnvloed kan worden.
2009 Informatie ontvangen dat politieman informatie zou lekken naar criminelen. Tijdens onderzoek bleek dat politieman nog andere ongewenste wisselende contacten onderhield […]
2009 misbruik van informatie en informatiesystemen, ongewenste contacten in prive
2009 Informatie ontvangen dat politieman informatie zou lekken naar criminelen. Tijdens onderzoek bleek dat politieman nog andere ongewenste wisselende contacten onderhield […]
2009 Schending ambts-beroepsgeheim (waarschuwen dat hennepcontrole gaat plaatsvinden)
2010 Betrokkene zou politiesystemen hebben geraadpleegd en de info gedeeld hebben met derden (een burger).
2010 Lekken van politie-informatie aan familielid.
2010 BE informeert via privé-email een journalist over lopend opsporingsonderzoek
2010 Heeft in EVC gesprek info verstrekt over lopend onderzoek en komende doorzoekingen, waarna deze info via derde(n) bij de media terecht is gekomen.
2010 mogelijk lekken/verstrekken
2010 mogelijk lekken/verstrekken aan criminelen
2010 Uitdraai van een kenteken is aangetroffen in auto van verdachte in hennepkweekzaak. Kenteken is bevraagd middels account coll.
2010 Betrokkene heeft de politiesystemen geraadpleegd voor privédoeleinden en informatie aan derden verstrekt
2010 Spreken over politie-informatie en op verzoek verstrekken daarvan