Grenscamera’s geschikt voor registratie alle auto’s

Afbeelding: Snelwegbrug van E. Dronkert | Licentie: CC BY

Er wordt “vooralsnog” afgezien van het gebruik van registratie van kentekens. Technisch gezien zijn er geen drempels.

In een brief aan de Tweede Kamer gaat minister Leers in op de werking van het systeem:

Het systeem @MIGO-BORAS bestaat uit cameraopstellingen (vijftien vast, zes mobiel) aan de hoofdgrenswegen met België en Duitsland. […] Door middel van de camera’s worden anoniem gegevens ingewonnen en geanalyseerd van passerende voertuigen, zoals typen en aantallen auto’s en afkomst van de kentekens, waardoor ervaringsgegevens worden gegenereerd ten behoeve van het opstellen van algemene profielen op basis waarvan in de toekomst beslissingen kunnen worden genomen om voertuigen stil te houden.

De minister legt ook uit waarom de camera’s niet als een grenscontrole gezien mogen worden:

In het Vreemdelingenbesluit 2000 zijn waarborgen opgenomen zodat het [mobiel toezicht veiligheid (MTV)] niet het effect kan hebben van grenscontroles. Het MTV wordt uitgevoerd op wegen in een gebied tot twintig kilometer vanaf de gemeenschappelijke grens met België en Duitsland op eenzelfde weg, ten hoogste negentig uur per maand en zes uur per dag. Deze waarborgen zijn ook valide voor de inzet van @MIGO-BORAS ter technische ondersteuning van het MTV.

En dan is er natuurlijk function creep.

Het is technisch mogelijk om @MIGO-BORAS in te zetten voor strafrechtelijke opsporing en tenuitvoerleggingstaken op basis van politiegegevens. In afwachting van ANPR-wetgeving wordt hiervan vooralsnog afgezien. […] In situaties waarbij sprake is van een bijzonder ernstige of omvangrijke inbreuk op de rechtsorde of de openbare orde of indien er sprake is van vitale hulpverleningsbelangen kan op grond van artikel 2 van de Politiewet 1993 een Quick Alert (Amber Alert, terreurdreiging) worden ingesteld. In dergelijke gevallen kan @MIGO-BORAS worden ingezet voor het opvolgen van de melding.