Bedrijfscamera mag ook op openbare ruimte gericht zijn

Beveiligingscamera's van bedrijven mogen volgens de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie onder voorwaarden ook op de openbare ruimte gericht zijn.

In een brief aan de Tweede Kamer melden ministers Ter Horst en Hirsch Ballin van respectievelijk Binnenlandse Zaken en Justitie:

Het Cbp geeft in haar reactie kort samengevat aan dat op basis van de Wbp en (de toelichting bij) het Vrijstellingsbesluit Wbp het gebruik van camera’s noodzakelijk moet zijn en dat gebouwen, terreinen en zaken van anderen of de openbare weg in beeld mogen worden gebracht als dit onvermijdelijk is. Dit moet van geval tot geval worden bezien. Tegenover de wens van de ondernemer om zijn eigendommen en personeel tegen diefstal, overvallen en dergelijke te beschermen, staat immers het belang van de privacybescherming. Privacyschending door cameratoezicht moet evenredig zijn in relatie tot het doel (proportionaliteit). Daarnaast moet dit doel niet op een minder ingrijpende wijze kunnen worden bereikt (subsidiariteit). Kortom, de ondernemer mag ter beveiliging van zijn eigendommen en personeel een deel van de openbare ruimte in beeld brengen, echter, niet meer dan noodzakelijk is voor dat doel. Vereiste daarbij is dat de ondernemer het cameratoezicht kenbaar maakt.