Vertraging landelijke databank adressen en gebouwen

Nederlandse gemeentes werken aan een landelijke databank van veelgebruikte gegevens over adressen en gebouwen.

In het artikel Aanpakken bureaucratie loopt forse vertraging op schrijft het Financieel Dagblad over het grote aantal Nederlandse gemeenten die te laat is met het opstellen van de database Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De deadline van 1 juli 2009 is slechts door vier van de in totaal 441 gemeenten gehaald. De krant meldt over het register:

Het verplicht gemeenten om veelgebruikte gegevens over adressen en andere details van gebouwen vast te leggen in een landelijke basisregistratie.

Een landelijke databank van veelgebruikte gegevens over adressen en gebouwen vermindert de bureaucratie voor bedrijven en burgers. Als de gegevens zijn opgenomen, zijn ze door alle overheidsinstanties te raadplegen. Zo wordt het aanvragen van vergunningen eenvoudiger. Ook kan dan bijvoorbeeld de brandweer in één klik zien waar chemische stoffen liggen opgeslagen.