“Wat wil Hirsch Ballin met de Paspoortwet?”

Enkele wetenschappers reageerden in een opiniestuk in het NRC op minister Hirsch Ballin’s optreden in Geneve bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties.

Enkele wetenschappers reageerden in een opiniestuk in het NRC op minister Hirsch Ballin's optreden in Geneve bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties:

Immers, na afloop van de eerste zittingsdag zei de minister niet uit te sluiten dat de vingerafdrukken „op termijn” worden vervangen door de irisscans. Met die uitspraak trachtte de minister blijkbaar tegemoet te komen aan kritiek van het VN-comité over het opsporingselement van de Paspoortwet. Een databank met irisscans in plaats van vingerafdrukken zou voor de opsporingsdiensten niet meer interessant zijn, is blijkbaar de gedachte van de minister. De uitspraak van de minister is opmerkelijk, mede omdat een van de pijlers van de nieuwe Paspoortwet juist dat opsporingselement is.

Het punt is echter dat het met de huidige stand van de iristechnologie al mogelijk is om – zonder dat de betrokkene het weet – foto’s van zijn iris te maken en die met opgeslagen irisafdrukken te vergelijken. Het is daarom niet uitgesloten dat de opsporingsdiensten met de iris in de toekomst in feite dezelfde mogelijkheden krijgen als met de vingerafdrukkendatabank van het huidige wetsvoorstel.

Intussen heeft ook het Europees Parlement vragen gesteld over de Nederlandse wet, onder andere of deze niet strijdig is met artikel 8 van het EVRM.

Als we toch „op termijn” om privacyredenen op de irisscan overgaan, zullen we dan het bouwen van de centrale biometrische databank de komende jaren maar even in de ijskast zetten?