Telefoongesprekken advocaten toch afgeluisterd

Afbeelding: Figures of Justice van Scott Robinson | Licentie: CC BY

Door een fout van de Orde van Advocaten werden de telefoonnummers van advocaten niet goed aan de KLPD doorgegeven en kunnen advocaten alsnog afgeluisterd zijn.

In een persbericht schrijft de Orde van Advocaten:

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft vorig jaar alle advocaten opgeroepen alle zakelijke telefoonnummers door te geven aan de Orde, zodat deze niet langer konden worden afgeluisterd.

Deze telefoonnummers zijn sinds september dagelijks doorgegeven aan het KLPD waar ze – elke dag geactualiseerd – in een groot filter worden geplaatst. Dit filter beschermt vertrouwelijke geheimhoudergesprekken tegen taps. Bij iedere tap worden de doorgegeven telefoonnummers gecheckt in het filter om te achterhalen of er een telefoonnummer van een advocaat bij betrokken is (en dus of het om een geheimhoudergesprek gaat). Zo ja, dan blokkeert de tap automatisch.

[…]

Helaas is – na nu eerst blijkt – een technische fout opgetreden bij het doorgeven van de algemene kantoornummers en de faxnummers. Hierdoor zijn deze nummers tot op heden niet doorgegeven aan het KLPD en dus ook niet in het filter beland. Concreet betekent dit dat deze algemene telefoonnummers het afgelopen half jaar nog niet beveiligd zijn geweest tegen taps. Naast het systeem van nummerherkenning vond uiteraard nog wel steeds de bestaande controle op het tegengaan van kennisneming en/of gebruik van geheimhoudergesprekken plaats, zoals deze ook bij andere geheimhouders (zoals notarissen en artsen) wordt toegepast.

De Orde van Advocaten heeft ook een nieuwsbericht op haar website gezet.