Rechter-commissaris noodzakelijk bij opvraging pasfoto’s

Pasfoto's geven informatie over het ras en soms de levensovertuiging van iemand en mogen daarom niet zonder tussenkomst van een rechter-commissaris door Justitie gevorderd worden, aldus de rechtbank in Rotterdam.

In het artikel Justitie wilde pasfoto's van ov-chipreizigers op nu.nl:

[….] Daarom vorderde het Openbaar Ministerie gegevens van klanten, die op 6 mei 2007 tussen 10 uur 's avonds en middernacht op de metrostations Maashaven en Heemraadlaan waren geweest. Niet alleen werd gevraagd om naam, adres en woonplaats van de reizigers, maar ook om een pasfoto. Dat laatste weigerde gegevensverwerker Trans Link Systems met een beroep op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. […]

Kern in de discussie is dat een foto informatie geeft over het ras en soms de levensovertuiging van iemand en daarom niet zomaar gevorderd kan worden. Niet alleen wetgeving in Nederland verbiedt dat, maar ook de Europese richtlijn voor privacy. Voor het opvragen van dergelijke informatie zou dan ook toestemming van een rechter-commissaris nodig zijn. De rechter is het met dat verweer eens. […]

In een reactie stelt het Openbaar Ministerie in Rotterdam het niet met de beslissing eens te zijn en in beroep te zijn gegaan. Omdat dit een bijzondere procedure is, komt de zaak nu direct bij de Hoge Raad uit.

In het artikel wordt ook de duur van de registratie van de reisgegevens van gebruikers van de OV Chipkaart:

Het ov-chipkaartsysteem registreert alle reizen, die bij persoonlijke kaarten te koppelen zijn aan een losse database met persoonsgegevens. Reisgegevens worden zeven jaar bewaard. Trans Link Systems zegt nog in overleg met de Belastingdienst te zijn om deze periode te verkorten.

Het vonnis is na te lezen via bigwobber.nl. Lokale kopie: vonnis.