Stijging onderzochte telefoons op Schiphol zet door

Afbeelding: Plane van Cristian Ghe. | Licentie: CC BY

Het aantal door de Koninklijke Marechaussee onderzochte digitale gegevensdragers is vorig jaar weer gestegen.

Werden er in 2010 nog 1.791 telefoons en sim-kaarten aan een zogenaamd digitaal forensisch onderzoek onderworpen, in 2011 waren dat er 1.930. De cijfers zijn openbaar geworden na een Wob-verzoek.

2008 2009 2010 2011
harde schijven 62 86 76 72
gsm en simkaarten 900 666 1.791 1.930
overige geheugendragers 47 118 116 102
audio-video 20 7 7 14
overige digitale componenten 44 25 6 5
totaal 1.073 902 1.996 2.123

 

In 2011 heeft één van de reizigers een klacht ingediend. Bij een 100% controle werd de mobiele telefoon ingenomen, maar bij teruggave werkte de telefoon niet meer. In de voorgaande jaren was er alleen in 2009 een klacht.

De cijfers hebben niet alleen betrekking op de gegevensdragers van reizigers die het land inkomen, maar ook van andere onderzoeken die Koninklijke Marechaussee uitvoert op Schiphol. Hoe groot het aandeel daarvan is, is niet bekend. De Marechaussee voert deze onderzoeken uit als onderdeel van zijn algemene taak strafbare feiten op te sporen, zoals de handhaving van de vreemdelingenwetgeving. De cijfers zijn door het ministerie van Defensie openbaar gemaakt na een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.