Onderzoek digitale gegevensdragers Schiphol 2011

Afbeelding: schiphol-3 van Adrie Mooi | CC BY

Met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vroeg ik Defensie naar het aantal onderzoeken op digitale gegevensdragers op Schiphol in 2010.

Verzoek

Begin januari verzocht ik het minister van Defensie om documenten over:

  • het aantal in 2011 uitgevoerde digitaal forensische onderzoeken op gegevensdragers op Schiphol, bij voorkeur opgesplitst naar soort gegevensdrager, en
  • het aantal vragen en/of klachten van betrokkenen bij het uitvoeren van de onderzoeken.

Beslissing

Al spoedig volgde de beslissing. Daaruit blijkt dat het aantal onderzochte gegevensdragers is toegenomen ten opzicht van het jaar ervoor.